Archives, collections and databases

Arkitekturmuseet, Stockholm.

IAWA, International Archive of Women in Architecture, Virginia Polytechnic Institute, http://spec.lib.vt.edu/IAWA/

glbtq: an encyclopedia of gay, lesbian, bisexual, transgender and queer culture [Online], from , Chicago: glbtq, Inc., 2002 [Accessed October 28, 2004].

KB, Kungliga Biblioteket, National Library of Sweden.

KVINNSAM, Kvinnohistoriska samlingarna, Göteborgs universitetsbibliotek, http://www.ub.gu.se/kvinn/kvinnsam/ innehåller bland annat Digitalt arkiv över äldre svenska kvinnotidskrifter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar