Journals

Tidskrift för Genusvetenskap
TGV, Tidskrift för Genusvetenskap (fd. KVT).

Platsen i rummet
KVT, Kvinnovetenskaplig tidskrift, thematic issue: ‘Platsen i rummet’, Vol. 16, No 2-3, Umeå, 1995, including: Lundahl, ‘Arkitektur grundad på erfarenheter av vardagslivet’, Stockholm, 1995, 16:2/3, 108-112. Carina Listerborn, ’Rädslans geografi : om ”privata” kvinnor och ”offentliga” män’, KVT, 22, 2001, s. 83-98.

KVINNSAM
Dagny, Rösträtt för kvinnor mfl. Digitalt arkiv över äldre svenska kvinnotidskrifter, KVINNSAM:

Whiteness
‘Whiteness’, ANY, No 16, 1996.

Wired Women
artbyte. The Magazine of Digital Culture, “Wired Women”, Vol 3 No 2, July-August 2000.

Differences
Differences, The City, Vol 5, Number 3, Bloomington/ Indiana: Brown University, Fall 1993.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar