Networks

Nätverket Genus & Byggd Miljö—i teori och praktik ska verka för utveckling av den byggda miljön ur ett genusperspektiv. Nätverket syftar till kunskapsutbyte inom forskning och projekt som pågår i Sverige och internationellt. Nätverket är rikstäckande och syftar till spridning av aktuell forskning och praktik. Kontaktpersoner för nätverket är tillsvidare Karin Grundström vid Institutionen för Arkitektur och Byggd Miljö och Carina Listerborn vid Institutionen för Kulturgeografi, Lunds Universitet.

http://www.takingplace.org, Storbritannien.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar